top of page

Basis verzekering


De basisverzekering vergoedt fysiotherapie niet of beperkt. Het is dus goed mogelijk dat wanneer u fysiotherapie nodig heeft voor een aandoening die helemaal niet of pas na 20 behandelingen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom raden wij u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.

Chronische lijst


Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Het betreft dan aandoeningen die voorkomen op de zogenaamde chronische lijst. Neem contact met ons op en vraag ons of uw aandoening in aanmerking komt voor vergoeding uit de basis verzekering.

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodem training door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.


Jonger dan 18


Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2020 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Verplicht eigen risico


Bedenk wel dat wanneer uw aandoening wordt vergoed uit de basisverzekering dit gevolgen heeft voor uw verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in een kalender jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

In 2021 is het verplicht eigen risico €385,-.


Vrijwillig eigen risico


U kunt bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager.

Aanvullende verzekering


De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. Soms dient u een medische verklaring in te vullen. Verwerking hiervan kost tijd. Houd hier rekening mee. Het zou immers kunnen dat u uw oude polis al heeft opgezegd en niet wordt geaccepteerd in de volgende. U loopt dan het risico een jaar niet aanvullend verzekerd te zijn.

Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

 

Hoeveel fysiotherapie wordt vergoed?


Klik hier om te kijken hoeveel fysiotherapie er in de aanvullende verzekeringen wordt vergoed. Om een compleet beeld te krijgen van de prijs/kwaliteit van de verschillende aanvullende pakketten is het raadzaam om goed te bekijken welke voorzieningen er nog meer door de aanvullende verzekering worden vergoed.

bottom of page